แนะนำ 3 บริการหลักจาก PDPA Core ให้บริการด้าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างครบวงจร

May 30, 2021

แนะนำ 3 บริการหลักจาก PDPA Core ให้บริการด้าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างครบวงจร

แม้ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยหรือ PDPA จะถูกเลื่อนไปบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2565 แต่องค์กรก็จำเป็นต้องเตรียมนโยบายและวางมาตรการควบคุมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของลูกค้าและพนักงานให้พร้อมก่อนกฎหมายบังคับใช้เต็มรูปแบบในปีหน้า ซึ่งการใช้บริการ PDPA จากผู้เชี่ยวชาญถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในหลายด้าน โดยทั่วไปการจะทำให้ธุรกิจสอดคล้องกับ PDPA ทั้งหมดอาจใช้เวลามากกว่า 2-3 เดือน เพราะองค์กรต้องวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการภายในของบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด

การที่องค์กรหรือหน่วยงานจะดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA จะต้องจัดให้มีระบบมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทรวงดิจิทัลฯ กำหนด ซึ่งการสร้าง awareness เรื่อง PDPA ให้กับบุคลากรในองค์กร รวมถึงการจัดทำเอกสารทางกฎหมายให้สอดคล้องกับ PDPA สิ่งเหล่านี้อาจต้องใช้เวลาเตรียมการมากกว่า 2-3 เดือนขึ้นไป หากองค์กรใดที่เตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะถือว่าได้เปรียบกว่าองค์กรอื่น

PDPA Core ที่ปรึกษาผู้ให้บริการ PDPA แบบครบวงจรสำหรับองค์กรทุกขนาด

PDPA Core เป็นที่ปรึกษาที่ให้บริการด้าน PDPA แบบครบวงจรสำหรับองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ให้บริการทั้งด้าน PDPA Training คอร์สอบรม สัมมนา เอกสารทางกฎหมาย ชุดเครื่องมือ รวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมี PDPA Consulting โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมากประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ที่พร้อมจะให้ความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ PDPA เรียนรู้เพิ่มเติมที่ PDPA Core

ด้วยความที่ PDPA มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และองค์กรจำเป็นต้องไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตาม PDPA ดังนั้น การให้ผู้เชี่ยวชาญอย่าง PDPA Core เข้ามาช่วยดูแล ให้บริการคำปรึกษาทั้งข้อกฎหมายและบริการจัดทำระบบ PDPA จึงเป็นประโยชน์ต่อตัวองค์กรเอง เพื่อเข้ามาช่วยปกป้องข้อมูลที่สำคัญของบริษัทรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งลูกค้าและพนักงานให้ปลอดภัยจากการถูกละเมิดข้อมูล

3 บริการหลักของ PDPA Core

PDPA Core มีบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการ งบประมาณ และวัตถุประสงค์ของธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติม

บริการ PDPA Implementation

บริการ PDPA จากทีม Legal ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยองค์กรวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมาย PDPA​ รวมถึงจัดทำเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นกับธุรกิจ ซึ่งจะช่วยวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการภายในของบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนี้

  • สัมภาษณ์บุคลากรภายในองค์กรและระบุขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล
  • จัดทำ Data Mapping และ Gap Analysis พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตาม PDPA โดยนักกฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อประเมินช่องว่างทางกฎหมายพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • จัดทำเอกสารทางกฎหมายทั้งหมดที่ธุรกิจจำเป็นต้องมีเพื่อให้สอดคล้องตาม PDPA ตั้งแต่นโยบาย และสัญญาต่างๆ ไปจนถึง Record of Processing

บริการ PDPA Advisory

บริการที่ปรึกษา PDPA กับ Legal ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายที่จะให้ PDPA Consulting เป็นการส่วนตัวผ่านทางโทรศัพท์ เหมาะสำหรับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ PDPA ไปแล้วบางส่วน และยังต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพิ่มจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนำไปดำเนินการด้วยตนเองเพิ่มเติม เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียด รวมทั้งช่วยสร้างความมั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติถูกต้องตามข้อกฎหมายในปัจจุบัน

บริการ PDPA Training & Seminars

บริการจัดอบรม PDPA สำหรับองค์กรเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จัดอบรมและสัมมนาทั้งในบริษัทและนอกสถานที่ หรือช่องทางออนไลน์ผ่าน e-Learning Platform ตามความต้องการ หลักสูตรอบรม PDPA Training ครอบคลุมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ PDPA แนวปฏิบัติและข้อสงสัยต่างๆ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้าง awareness ในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน และหลักฐานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน (Human Error) ในกระบวนการทำงานที่จะนำไปสู่การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยในการจัดการองค์กรและธุรกิจให้ดำเนินสอดคล้องตามหลัก PDPA อย่างถูกต้อง PDPA Core พร้อมดูแลธุรกิจของคุณอย่างมืออาชีพแบบครบวงจร

  • PDPA Implementation
  • PDPA Advisory
  • PDPA Training and Seminars

ให้คำปรึกษาและดำเนินการ

ให้ธุรกิจของคุณ สอดคล้องกับ PDPA

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด

1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560

sales@datawow.io

ISO