hero

ฟรี! PDPA Implementation Datasheet

เอกสารรายละเอียดบริการ PDPA Implementation

ดาวน์โหลด Datasheet

PDPA Core - PDPA Implementation Datasheet

แจกฟรี! รายละเอียดบริการ PDPA Implementation จาก PDPA Core อย่างครบถ้วน ประกอบไปด้วยรายละเอียดของ 4 ขั้นตอนหลักของ PDPA Implementation

  • Company Review & Gap Analysis
  • Documentation
  • Training & Workshop
  • Legal Support & Advisory

เนื้อหาภายในประกอบไปด้วย

รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนในบริการ PDPA Implementation

รายละเอียดสิ่งที่จะได้รับจากบริการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตัวอย่างการวิเคราะห์ Gap Analysis ในส่วนของเอกสารทางกฎหมาย

ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายที่จะได้รับ

ระยะเวลาการดำเนินงานและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

แพ็กเกจและค่าบริการ

เครื่องมืออื่น ๆ ที่ช่วยองค์กรให้สอดคล้องกับ PDPA ได้ง่าย ๆ

กรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลด Handout

Our company
Our company

About Data Wow

PDPA Core ดำเนินการโดย Data Wow

Data Wow ผู้ให้บริการพัฒนาโมเดล AI และให้คำปรึกษาด้าน Data Science และการจัดการข้อมูลและยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO27001 ที่เป็นมาตรฐาน การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (ISMS) และ ISO27701 (PIMS) ที่เป็นมาตรฐานด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลระดับสากล จึงเชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางระบบให้ข้อมูลมีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ปัจจุบันพวกเราดูแลความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้กับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากกว่าหลายสิบล้านข้อมูล โดยมีทีมนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญเรื่อง PDPA ที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและจัดทำนโยบายและสัญญาให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม

ทั้งยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยธุรกิจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ PDPA ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 2,000 คน จากทั้งธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

ISO 27001

PDPA Blog

ติดตามบทความ ความรู้เกี่ยวกับ PDPA เพิ่มเติม ที่นี่...

บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด

1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560

sales@datawow.io

ISO