hero

ฟรี! PDPA Awareness Training Course Outline

รายละเอียดเนื้อหาคอร์สอบรม PDPA Awareness Training

ดาวน์โหลดเลย

PDPA Core - PDPA Awareness Training Course Outline

แจกฟรี! รายละเอียดหัวข้อคอร์ส PDPA Awareness Training
สำหรับอบรมพนักงาน โดย PDPA Core

โดยเนื้อหาภายในจะประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้พร้อมรายละเอียด

รูปแบบของการอบรมพร้อมรายละเอียด

Onsite Training

Online Training

สิ่งที่จะได้รับ

การอบรม PDPA Awareness และแนวปฏิบัติเป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยนักกฎหมาย

ประกาศนียบัตร

เอกสารประกอบการสอน

ชีท PDPA Executive Summary

เนื้อหาของการอบรม

ภาพรวมการใช้ข้อมูลและ Case Study

 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตการใช้บังคับ
 • Timeline
 • 7 หลักการสำคัญของกฎหมาย PDPA
 • คำนิยามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล ส่วนบุคคลอ่อนไหว
 • บทบาทที่สำคัญ (Key Players)
 • Lawful Basis
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 • การส่งหรือโอนข้อมูลข้ามประเทศ
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่
 • บทลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตาม PDPA

แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย
(ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)

การเตรียมความพร้อมรับมือ PDPA

Q&A Session

กรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลด หัวข้อคอร์สอบรม

Our company
Our company

About Data Wow

PDPA Core ดำเนินการโดย Data Wow

Data Wow ผู้ให้บริการพัฒนาโมเดล AI และให้คำปรึกษาด้าน Data Science และการจัดการข้อมูลและยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO27001 ที่เป็นมาตรฐาน การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (ISMS) และ ISO27701 (PIMS) ที่เป็นมาตรฐานด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลระดับสากล จึงเชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางระบบให้ข้อมูลมีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ปัจจุบันพวกเราดูแลความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้กับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากกว่าหลายสิบล้านข้อมูล โดยมีทีมนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญเรื่อง PDPA ที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและจัดทำนโยบายและสัญญาให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม

ทั้งยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยธุรกิจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ PDPA ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 2,000 คน จากทั้งธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

ISO 27001

PDPA Blog

ติดตามบทความ ความรู้เกี่ยวกับ PDPA เพิ่มเติม ที่นี่...

บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด

1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560

sales@datawow.io

ISO