PDPA Core ให้บริการให้คำปรึกษาและจัดทำให้ธุรกิจสอดคล้อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติตาม PDPA อย่างครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายและการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมเทคโนโลยีครบครัน

บริการของเราประกอบด้วย

PDPA Implementation

ดำเนินการให้ธุรกิจปฏิบัติสอดคล้องกับ PDPA โดยการตรวจสอบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรปรับปรุงแก้ไข กระบวนการทำงาน จัดทำ Gap Analysis รวมถึงร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

PDPA Advisory

ปรึกษากับนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญแบบส่วนตัวผ่านทางโทรศัพท์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการให้สอดคล้อง PDPAPDPA

PDPA Training and Seminars

จัดอบรม PDPA ให้กับองค์กรเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั้งในบริษัทและและนอกสถานที่

PDPA Compliance Audit

ตรวจสอบการปฏิบัติตาม PDPA ขององค์กร ประเมินความเสี่ยง จัดทำรายงาน Gap Analysis Report และให้คำแนะนำโดยทีมนักกฎหมาย

PDPA Legal Document

บริการจัดทำ ตรวจสอบ แก้ไขเอกสารทางกฎหมาย (Legal Documents) ที่เกี่ยวกับ PDPA เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณสอดคล้องกับ PDPA โดยสามารถปรับแต่งตามงบประมาณที่คุณจัดสรรได้อีกด้วย

Our belief
Our belief

ความเชื่อของเรา

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าถือเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต้องตระหนักและให้ความสำคัญ โดยควรมีการตรวจสอบและทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอ

PDPA Core เชื่อมั่นในการเรียนรู้และการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน เราจึงไม่เพียงดูแลให้ธุรกิจของคุณดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายเท่านั้น

เรายังมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างครบถ้วนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจมีความเข้าใจต่อตัวบทกฎหมายและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในอนาคต เพื่อให้มีความพร้อมต่อ PDPA เสมอ

Our company
Our company

About Data Wow

PDPA Core ดำเนินการโดย Data Wow

Data Wow ผู้ให้บริการพัฒนาโมเดล AI และให้คำปรึกษาด้าน Data Science และการจัดการข้อมูลและยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO27001 ที่เป็นมาตรฐาน การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (ISMS) และ ISO27701 (PIMS) ที่เป็นมาตรฐานด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลระดับสากล จึงเชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางระบบให้ข้อมูลมีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ปัจจุบันพวกเราดูแลความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้กับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากกว่าหลายสิบล้านข้อมูล โดยมีทีมนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญเรื่อง PDPA ที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและจัดทำนโยบายและสัญญาให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม

ทั้งยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยธุรกิจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ PDPA ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 2,000 คน จากทั้งธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

ISO 27001

พาร์ทเนอร์ของเรา

เรามีพาร์ทเนอร์ที่เชี่ยวชาญทั้ง ด้าน Cyber Security และ Network Security ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้ทุกด้าน และช่วยให้ธุรกิจปฏบัติสอดคล้อง PDPA ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การจัดทำเอกสาร ทางกฎหมาย ไปจนถึงการวางระบบให้มีความปลอดภัย

ติดต่อเรา

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับรายละเอียดของบริการและใบเสนอราคาจากการประเมินให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

บาท

PDPA Blog

ติดตามบทความ ความรู้เกี่ยวกับ PDPA เพิ่มเติม ที่นี่...

บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด

1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560

sales@datawow.io

ISO