ให้คำปรึกษา พร้อมจัดทำ
PDPA ครบวงจร

PDPA Core บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการให้ธุรกิจของคุณ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("PDPA") โดยทีมนักกฎหมายเชี่ยวชาญ พร้อมเทคโนโลยีครบครัน

รับใบเสนอราคา

บริการของเรา

PDPA Implementation

ตรวจสอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จัดทำ Gap Analysis ปรับกระบวนการทำงานพร้อมจัดทำเอกสารทางกฎหมาย โดยทีมนักกฎหมายเชี่ยวชาญ อ่านเพิ่มเติม

PDPA Advisory

ปรึกษา PDPA กับนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ แบบส่วนตัว (Private Session) ครอบคลุม ทุกรายละเอียดของการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตาม PDPA สำหรับธุรกิจของคุณ อ่านเพิ่มเติม

PDPA Training and Seminars

จัดอบรมเรื่อง PDPA ให้กับบุคลากรภายในองค์กรเพื่อสร้าง ความตระหนักรู้ รวมถึงแนวทางปฏิบัติ PDPA พร้อมตอบทุกข้อสงสัย อ่านเพิ่มเติม

PDPA Compliance Audit

ตรวจสอบการปฏิบัติตาม PDPA ขององค์กร ประเมินความเสี่ยง จัดทำรายงาน Compliance Audit Report และให้คำแนะนำโดยทีมนักกฎหมาย อ่านเพิ่มเติม

Why Us

ทำไมต้อง PDPA Core ?

ทีมนักกฎหมายมากประสบการณ์

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของเรามีประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ และมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ PDPA และความปลอดภัยของข้อมูล

บริการและเทคโนโลยีครบวงจร

เรามีบริการ PDPA ที่หลากหลายตั้งแต่การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ชุดเครื่องมือ คอร์สอบรม รวมถึงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ทำไห้คุณไม่จำเป็น ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติม

จัดสรรให้เหมาะกับธุรกิจ

เราสนับสนุนให้ลูกค้าของเราเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจและงบประมาณ เราออกแบบแนวทางปฏิบัติ PDPA ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ไม่จำเป็นต้องจ่ายให้กับเรื่องที่ไม่ต้องการ

บริการของเรา

PDPA Implementation

วิเคราะห์ช่องว่างของการปฏิบัติตาม PDPA ปรับปรุงกระบวนการการทำงาน และจัดทำเอกสาร ทางกฎหมายที่จำเป็นกับธุรกิจของคุณ รับใบเสนอราคา

เลือกบริการนี้ถ้าคุณ

 • ไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมาย PDPA

 • ไม่แน่ใจว่ารายการที่ทำไปแล้วถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนดหรือไม่
 • ต้องการทีมที่ทำให้ธุรกิจสอดคล้องกับ PDPA

ขั้นตอน/ลักษณะการให้บริการ

 • วิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการภายในของบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด
 • สัมภาษณ์บุคลากรภายในองค์กรและระบุขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล
 • ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย
 • จัดทำ Gap Analysis เพื่อประเมินช่องว่างทางกฎหมายพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA

คุณจะได้รับ

 • รายงาน Gap Analysis พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตาม PDPA โดยนักกฎหมายทุกขั้นตอน

 • เอกสารทางกฎหมายทั้งหมดที่ธุรกิจของคุณต้องมีเพื่อให้สอดคล้อง PDPA ตั้งแต่นโยบาย และสัญญาต่าง ๆ ไปจนถึง Record of Processing Activities

ราคาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจ เราออกแบบและประเมินให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

เลือกบริการนี้ถ้าคุณ

 • ต้องการคำแนะนำโดยนักกฏหมายเพิ่มเติมหลังจากได้ดำเนินการทำให้ธุรกิจสอดคล้องกับ PDPA ไปแล้วบางส่วน

 • ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ PDPA จากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญแล้วนำไปดำเนินการด้วยตนเอง

 • ไม่แน่ใจว่าควรทำตามแนวปฏิบัติใดเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องตามข้อกฎหมายในปัจจุบัน

ขั้นตอน/ลักษณะการให้บริการ

 • ปรึกษานักฎหมายเป็นการส่วนตัวผ่านทางโทรศัพท์

คุณจะได้รับ

 • ความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติตาม PDPA อย่างละเอียด

ราคา เริ่มต้นที่ 20,000 บาท

ต่อการปรึกษาจำนวน 10 ชั่วโมง ภายใน 1 เดือน

เลือกบริการนี้ถ้าคุณ

 • อยากแน่ใจว่าพนักงานและผู้บริหารทุกคนเข้าใจถึงความรับผิดชอบของตนภายใต้ PDPA

 • ต้องการใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยง
 • ต้องการลด Human error ในกระบวนการทำงานที่จะนำไปสู่การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอน/ลักษณะการให้บริการ

 • จัดอบรมที่บริษัท/นอกสถานที่ หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์ตามความต้องการ
 • ระยะเวลาการอบรม 3 ชั่วโมง *

 • เนื้อหาครอบคลุมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ PDPA

 • ตอบคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่าง ๆ

*ยกเว้นแบบ e-learning

คุณจะได้รับ

 • ความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพิ่มความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานภายใต้ PDPA

 • หลักฐานในการปฏิบัติตาม PDPA ในเรื่องของการให้ความรู้พนักงาน

ราคา

 • จัดอบรมที่บริษัท/นอกสถานที่: เริ่มต้นที่ 60,000 บาท

 • จัดอบรมแบบ Live online: เริ่มต้นที่ 50,000 บาท

 • เรียนด้วยตนเองผ่าน e-learning platform: เริ่มต้นที่ 600 บาท เลือกคอร์สเรียน PDPA ออนไลน์ด้วยตัวเองได้ที่ LearnPDPA (ไม่มีการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับองค์กร)

เลือกบริการนี้ถ้าคุณ

มีการดำเนินการให้องค์กรปฏิบัติตาม PDPA ไปแล้วบางส่วนหรือทั้งหมด แต่ยังไม่แน่ใจในการดำเนินการที่ได้จัดทำไปจึง ต้องการให้นักกฎหมายตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตาม PDPA ได้อย่างถูกต้อง บริการ PDPA Compliance Audit จะช่วยตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม PDPA มากยิ่งขึ้น

ขั้นตอน/ลักษณะการให้บริการ

 • วิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการภายในบริษัททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA
 • สัมภาษณ์บุคลากรภายในองค์กรเพื่อพิจารณากระบวนการทำงานของแผนกที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล
 • ดำเนินการตรวจสอบทางกฎหมายโดยนักกฎหมาย จัดทำ Data Mapping และวิเคราะห์การปฏิบัติตาม PDPA ภายในองค์กร
 • จัดทำและสรุปรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม PDPA ประเมินความเสี่ยง และให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตาม PDPA

คุณจะได้รับ

รายงาน Compliance Audit Report พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตาม PDPA จากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ

ราคา

ราคาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจ เราออกแบบและประเมินให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

รับใบเสนอราคาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทางเรายังมี บริการเสริมอื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติให้เป็นไปตาม PDPA มากขึ้น ได้แก่ PDPA Pro สร้าง privacy policy ง่าย ๆ, Cookie Wow ซอฟต์แวร์จัดการความยินยอมคุกกี้, PDPAForm ซอฟต์แวร์จัดการคำร้องขอใช้สิทธิ และอื่น ๆ อีกมากมาย

นำทีมโดยนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ

คุณกรกนก พรายแก้ว

Senior legal consultant

คุณกรกนก พรายแก้ว

Senior legal consultant

ประสบการณ์

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการค้าและแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ
 • วิทยากรในการอบรม PDPA ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และโซเชียลมีเดีย

การศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ Queen Mary University of London สหราชอาณาจักร
 • ได้รับใบอนุญาตทนายความจากสภาทนายความ

ประกาศนียบัตร

 • ได้รับใบรับรองการดำเนินการตาม PDPA
 • ได้รับใบรับรองการผ่านหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ
 • ได้รับการรับรองเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม GDPR จากสถาบัน Bureau Veritas CEPAS : Data Protection Officer (DPO)
 • ได้รับใบรับรองการผ่านหลักสูตร ISO/IEC 27001: Information Security Management Systems, BSI
 • ได้รับใบรับรองการผ่านหลักสูตร ISO/IEC 27701: Privacy Information Management Systems, BSI
hero

แจกชุด Handout & Self-Checklist ฟรี!

เอกสารรายละเอียดบริการ พร้อมแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองฉบับย่อ ดาวน์โหลดฟรี !

ดาวน์โหลด Handout เลย

ติดต่อเรา

รับรายละเอียดเพิ่มเติมและประเมินราคาให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

บาท

คำถามที่พบบ่อย

PDPA Blog

ติดตามบทความ ความรู้เกี่ยวกับ PDPA เพิ่มเติม ที่นี่...

บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด

1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-9119

sales@datawow.io

ISO